Reisverzekering onzinnig?

Bijna alle Nederlanders hebben wel een reisverzekering. Niet perse voor eventuele schade aan eigendommen, maar vooral voor repatriering. Maar is het wel nodig om een reisverzekering af te sluiten? Repatriering is namelijk doorgaans al gedekt door uw ziektekostenverzekeraar.

Dekking reisverzekering

Wij hebben een reisverzekering van een grote verzekeraar beoordeelt. De reisverzekering dekt in de praktijk maar bar weinig.

  • Schade: Veroorzaakt u schade aan uw vakantieaccomodatie? Dan bent u verzekerd tot maximaal euro 250, maar met een eigen risico van euro 100. In feite bent u dus alleen verzekerd voor de schade tussen euro euro 100 en 250. Een kleine schade is niet gedekt, en een grote ook niet.
  • Verlies en diefstal: Verliest u een camera? Ook hier geldt een eigen risico van euro 100, en een afschrijving van 20% per jaar. Heeft u een camera van euro 299 nieuwwaarde van 3 jaar oud? Pech gehad, u zit net onder het eigen risico van euro 100.
  • Zorg en repatriering: En nu komt het kwalijkste; uw reisverzekeraar verzekert alleen datgene dat niet is gedekt door uw ziektekostenverzekeraar. Een bekend onderwerp is de repatriering; vervoer naar huis op medische indicatie, de reden waarom de meeste mensen een reisverzekering kiezen. Is het nou nodig om u hier extra voor te verzekeren, of is dit al verzekerd door uw ziektekostenverzekeraar? *)

*) Een arts van een alarmcentrale is zo vriendelijk geweest om ons antwoord te geven op voormelde vraag!

Al jaren wordt tussen zorg- en reisverzekeraars gesteggeld over de vraag wat onder het begrip medische indicatie zou moeten vallen. Vervoer van een ziekenhuis in het buitenland naar een Nederlandse zorginstelling valt onder de noemer medisch noodzakelijk en is mogelijk gedekt op een aanvullende (!) zorgverzekering. Helaas zijn er zorgverzekeraars die als enig criterium de kwaliteit van zorg ter plaatse hanteren. Het zal u duidelijk zijn dat deze bijvoorbeeld in de meeste west Europese landen wel op orde is. Consequentie: geen dekking repatriëring van ziekenhuis naar NL-ziekenhuis vanuit die landen.

In de dagelijkse praktijk is vervoer naar huis eigenlijk nooit gedekt op een zorgverzekering. Tijdens de wintersportperiode wordt maximaal 1 a 2 procent van alle repatriëringen op basis van zorgverzekeringen gedekt c.q. vergoed, in de rest van het jaar zal dat niet heel veel meer zijn. Dus in het overgrote deel van de gevallen is een reisverzekering essentieel om gerepatrieerd te kunnen worden. Repatriëringsdekking weglaten op een reisverzekering (voor zover al mogelijk) is risicovol, vooral omdat de kosten van vervoer enorm kunnen oplopen.

Wat te doen?

Informeer eens nader bij uw reiskostenverzekeraar en ziektekostenverzekeraar, en kijk of u echt een reisverzekering nodig heeft. Wel moet gezegd worden dat consumenten vaak een reisverzekering kiezen vanwege de aanvullende verzekeringen, zoals dekking bij skieen en duiken, calamiteiten en annulering en dergelijke. Het is in dat kader belangrijk om de verzekeraars te vergelijken op deze aanvullende verzekeringen. Echter slechts weinig vergelijkingssites nemen deze aanvullende verzekeringen mee in hun vergelijkingen.

Kijk verder voor de goedkoopste reisverzekering.

 

Independer gekocht door verzekeraar

Opvallend. De grootste verzekeraar van Nederland, Achmea, heeft Independer gekocht. Zij koopt drie-kwart van de aandelen van de vergelijkingssite voor verzekeringen. Dit blijft een apart verhaal. Volgens de twee partijen blijft de vergelijkingssite objectief. Maar hoe valt dit uit te leggen aan consumenten?

Op de site van Independer kunnen consumenten verzekeringen vergelijken. Door alle bezoeken aan de site heeft Independer veel informatie over consumenten. Achmea wil die kennis gebruiken om nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen.

Relevant

independer gekocht door verzekeraar
 

Schade claimen bij verzekeraar

Je verzekert je tegen schade. En als er dan eens wat is, dan verwacht je dat de verzekeraar ook gewoon uitkeert. Maar niet altijd wordt de schade vergoedt of wordt een vergoeding uitgekeerd. Verzekeraars keren in beginsel natuurlijk zo min mogelijk uit.

Wat moet je doen als uw verzekeraar je claim afwijst, of als je het gevoel hebt dat je verzekeraar onvoldoende uitkeert of ongelijk heeft? Z24 geeft een aantal goede tips om schade te claimen bij je verzekeraar. U kunt bij grotere schades beter zelfstandig advies inwinnen, los van uw verzekeraar. Zo kan je contra-expertise inwinnen bij een andere adviseur.

Als je het oneens bent met je verzekeraar kun je naar de geschillencommissie van het Verbond van Verzekeraars. En in uiterste instantie naar het Kifid, al lijkt dat doorgaans tot weinig te leiden. Verder is er nog Verzekeraarklachten.nl van de stichting Coovex, zij helpen consumenten tegen eventuele machtsmisbruik en willekeur van verzekeraars.

Z24 geeft verder nog handige tips, zoals dat je direct bewijsmateriaal moet verzamelen, correspondentie bij voorkeur schriftelijk moet laten plaatsvinden en dat je moet letten op de termijn waarbinnen je en klacht indient of in beroep gaat.