Prijsverschillen AOV hoog

De AFM heeft in mei 2011 geconstateerd dat de verschillen in premie tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) exorbitant hoog zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de premies met een tienvoud variëren (!). Als voorbeeld wordt een bakker van 33 jaar aangehaald, die tot 65 jaar voor een bedrag van 28.000 euro per jaar verzekerd is. De verzekeringspremie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering varieert in zijn geval van euro 493 bij de ene verzekeraar tot euro 5.434 bij de andere verzekeraar per jaar.

Avero Achmea biedt beste arbeidsongeschiktheidsverzekering

Financiële onderzoeksinstelling MoneyView heeft in september 2012 opnieuw een onderzoek gedaan naar de premies van AOV’s. Zij constateren nog steeds een prijsverschil van 60%. De goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een premie van euro 1.670 euro per jaar, terwijl de hoogste premie euro 3.605 hangt. Als beste arbeidsongeschiktheidsverzekering de scoort Avéro Achmea met de Continu Inkomen Compleet. En dit is ook de enige (!), normaal komt Moneyview met een top drie. Dit geeft te denken. Verder vallen Generali, AEGON en De Amersfoortse in positieve zin op voor wat betreft de dekking en voorwaarden.

Budget AOV’s

Er wordt wel geadviseerd om niet blind voor de laagste premie te gaan. Diverse verzekeraars bieden een zogenaamde budget-AOV aan, een uitgeklede arbeidsongeschiktheidsverzekering die nauwelijks dekking geeft in voorkomende gevallen. Enkele grote verzekeraars zijn gelukkig gestopt met het aanbieden van deze budget-AOV’s.

Arbeidsongeschiktheidverzekering vergelijken

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u tegen werkeloosheid als gevolg van een medische oorzaak. Uit onderzoek van MoneyView in 2015 onder 43 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijkt dat er flinke premieverschillen zijn tussen verschillende arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Er treden verschillen op van een factor 10 (!). Dit betekent dat u bij de ene verzekeraar voor dezelfde arbeidsongeschiktheidsverzekering ongeveer euro 500 per jaar kwijt bent, terwijl u bij de andere verzekeraar euro 5.000 per jaar kwijt bent! Overigens moet je niet alleen naar prijs kijken. De goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben doorgaans ook een lagere dekking en een kortere uitkeringsduur.

Er zijn goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

U dient zelf te kijken wat u wilt en hoeveel u wilt betalen. Allianz biedt met Allianz AOV Absoluut en Allianz AOV Essentie de goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering. Moet u als zelfstandige ondernemer nou wel of niet zo’n verzekering afsluiten? De meningen zijn verdeeld; de kosten zijn doorgaans hoog en de uitkeringsgronden vaak beperkt. U zal dat echt zelf moeten afwegen. Wel geldt dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgetrokken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Aan de hoogte van deze aftrekpost is geen beperking gesteld.

Afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Wij stellen voor om goed advies in te winnen alvorens u deze relatief dure verzekering afsluit. Het kan zeker de moeite waard zijn, maar maak bewust deze keuze. Vraag bij de verzekeraar meer informatie op, en vraag het ook eens bij een financieel adviseur.

Veelgekozen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn;
AOV Verzekeringen
AEGON
Allianz
Amersfoortse
Avero Achmea
De Zeeuwse
Delta Lloyd
Generali
Goudse
Klaverblad
Lancyr
Movir
Nationale Nederlanden
Reaal
TAF
UWV
Van Kampen Groep

Arbeidsongeschiktheidsverzekering duur

De helft van de zelfstandige ondernemers sluit geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af, vaak omdat ze de premie voor zo’n aov veel te hoog vinden en omdat de dekking in de praktijk vaak tegenvalt. De AFM bevestigt dat de premies vaak erg hoog zijn. Ze hebben niet onderzocht of de klachten gegrond zijn dat verzekeraars te streng bij het uitkeren van vergoedingen zijn.

Moet u dan maar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Dat is niet gezegd. Maar het verdient wel aanbeveling om goed advies in te winnen alvorens u deze relatief dure verzekering afsluit. Vraag bij de verzekeraar meer informatie op, en vraag het ook eens bij een financieel adviseur.