Provisieverbod

Sinds 1 januari 2013 is het financiële adviseurs niet meer toegestaan om provisie in rekening te brengen aan consumenten. Dit wordt ook wel het provisieverbod genoemd. Tot op heden gaven adviseurs advies aan consumenten over financiële producten, en werden zij hiervoor betaald door de aanbieders van die producten. In de ogen van de AFM geeft deze situatie de schijn van belangenverstrengeling. Er kan dan de situatie ontstaan dat adviseurs niet enkel in het belang van de consument handelen, maar ook het belang van de aanbieders meewegen. Productgedreven verkoop kan dan boven klantgerichte advisering gaan. En dat zou niet correct zijn.

Advieskosten niet meer via provisie

Vanaf heden zullen adviseurs vooraf een opdracht voor de adviezen van consumenten moeten krijgen. En dat zal lastig worden. De verwachting is dan ook dat het aantal financiële adviseurs (en/of intermediairs en tussenpersonen) de komende tijd zullen afnemen. De grote banken en verzekeraars bieden nu zelf advies aan de klant aan. Diverse banken en verzekeraars hanteren nu het voorstel dat de klant slechts bij afname van het product dient te betalen, maar de AFM heeft al aangegeven dat ook dit onvoldoende is. Ook zij zullen vooraf een opdracht voor advies van de klant moeten krijgen. Overigens geldt het provisieverbod niet voor alle financiële producten, zo zijn autoverzekeringen en woonverzekeringen vrijgesteld.

Vooraf advieskosten betalen of zelf uitzoeken

Wat betekent dit alles voor u? U zult waarschijnlijk sneller zelf de producten gaan vergelijken en minder snel gebruik maken van advies, als u hier flinke bedragen vooraf voor moet betalen. En u zult bij het benaderen van een bank of verzekeraar sneller de vraag krijgen of u zelf voldoende kennis heeft opgebouwd, danwel dat u bereid bent om de benodigde advieskosten vooraf te betalen, zonder dat zeker is of zij een product kunnen bieden dat aantrekkelijk en/of geschikt is voor u.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *