Onafhankelijke adviseur verliest terrein

Sinds 1 januari jl. het provisieverbod is ingevoerd, dienen consumenten zelf te betalen voor het advies van een onafhankelijk adviseur. Afgevraagd werd wat de consument zou doen. En nu kan de balans worden opgemaakt.

Wat werd verwacht, is gebeurd. Consumenten kiezen massaal niet meer voor een advies van een onafhankelijk adviseur of intermediair, maar voor alternatieven. Veelal wordt gekozen voor de bankadviseur, en dit advies is doorgaans goedkoper. Verder nemen ook verzekeraars zelf een grotere rol in als ‘direct writer’ (verzekeraar die rechtstreeks verkoopt aan de consument).

Onafhankelijk adviseurs hebben een onderscheidende waarde omdat zij onafhankelijk zijn. Zo zouden zij meer voor de consument moeten kunnen verdienen dan een verzekeraar of bank. Maar ze zijn ook iets duurder dan een bankadviseur of verzekeraar. Het blijkt in de praktijk lastig om de meerwaarde duidelijk te maken en de hogere kosten te rechtvaardigen.

Naar verwachting gaan consumenten steeds meer verzekeringen aanschaffen zonder advies. Met name voor financiële complexe producten is het de vraag of dit een verstandige ontwikkeling is. Er blijft toch deskundig advies vereist, dus dan komen consumenten bij een aanbieder terecht.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *